Gunnars Änglar

Gunnars Änglar är en grupp med 8 musiker som sammanstrålat i sin kärlek till jazzmusik på svenska och att jobba sceniskt för att få fram en helhet med text och musik. Gruppen består av en jazztrio och en sånggrupp med 5 sångare som alla är lika starka sångsolister.